Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.51.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.51.4 - Grønningen

Bestemmelser

Plannummer
410.51.4

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Grønt område med kælkebakke og regnvandsbassin.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.9

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk