Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.41.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.41.3 - Ribevej

Bestemmelser

Plannummer
410.41.3

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
12.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Minimums udstykningsstørrelse
1000

Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper

Dvs. til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler samt ammunition og eksplosiver.

Eksisterende bolig kan anvendes til beboelse.

Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone (Ved evt. udvidelse byzone)


Lokalplaner

Lokalplan nr. 1.3-03


Særlige bestemmelser

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.
Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 1.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Butikker med særligt pladskrævende varegruppe


Områdets status pr. 01.01.2010

Område til pladskrævende varegrupper


Grundstørrelse

Min. 1.000 m2


detailhandel

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.
Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 1.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. 50 m2 butik
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk