Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.31.1 - Tøndervej

Bestemmelser

Plannummer
410.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
15

Mindst tilladte miljøklasse
4

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 4-5

Byggeforhold

Max. bygningshøjde: 15 m, dog kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til at enkelte anlæg og bygningsdele udføres højere såfremt virksomhedens drift nødvendiggør dette.

Der kan indenfor et snævert afgrænset område opføres en enkelt bygning med en maksimal bygningshøjde på 60 m.


Lokalplaner
LP 015-4.6

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget erhvervsområde.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk