410.21.4 - Svinget

Bestemmelser

Plannummer
410.21.4

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.4-08

Særlige bestemmelser
Der kan i området ske en omdannelse til rent boligområde. Omdannelsen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Erhvervsområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med bla. bolig og erhverv.

detailhandel
Der kan etableres forretningsvirksomhed i tilknytning til den enkelte virksomhed.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.1.4

Status

Vedtaget