Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.21.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.21.3 - Gøttrupvej

Bestemmelser

Plannummer
410.21.3

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.1.10
Delvist LP 1.1.12

Særlige bestemmelser

Der kan i området ske en omdannelse til rent boligområde. Omdannelsen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan.

Vest for Gøttrupvej: 100% for den enkelte ejendom

Øst for Gøttrupvej: 50% for den enkelte ejendom


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Erhvervsområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med bla. bolig og erhverv.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12

Tidligere rammeområde nr.
1.1.3

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk