410.11.4 - Benediktevej

Bestemmelser

Plannummer
410.11.4

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6.5

Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Vej- og stisystem  skal udføres som differentieret vej- og stisystem.

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

1,5 p-plads pr. bolig


Tidligere rammeområde nr.

1.2.11, 1.2.25


Status

Vedtaget