Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.11.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.3 - Birkelunden

Bestemmelser

Plannummer
410.11.3

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
45

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastlagt til etagebebyggelse.

Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist BPV 8

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Etageboligbebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Parkering
1 p-plads pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
1.2.15

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk