Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.11.24

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.24 - Lebækvej

Bestemmelser

Plannummer
410.11.24

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Minimums udstykningsstørrelse
700

Arealanvendelse

Boligområde
Store parcelhus grunde.


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Arealet skal udformes som et parklignende område med parcelhuse.
Drikkevands- og vandindvindingsinteresser skal sikres ved lokalplanlægningen.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde i form af store parcelhus grunde. Ikke taget i anvendelse.


Grundstørrelse

Min. 700 m2
Max 1350 m2

 


Parkering

2 p-pladser pr. bolig


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk