410.11.23 - Østergade

Bestemmelser

Plannummer
410.11.23

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.1-02
Delvist LP 1.1-12

Særlige bestemmelser
Facadelinien skal opretholdes.
Der skal ved anlæg og byggeri etableres en del af den grønne linie.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Parkering
1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12

Tidligere rammeområde nr.
1.2.2

Status

Vedtaget