Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.11.21

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.21 - Lystskov

Bestemmelser

Plannummer
410.11.21

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Boligområde.


Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 20 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus

Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

LP 1.4-03 C


Særlige bestemmelser

Området skal disponeres med respekt for indblikket til Toftlund Lystskov ligesom bebyggelsens disponering skal sikre udkig til det åbne golfareal.

Der skal sikres offentlig adgang til området, og der skal ske en kobling til de omkringliggende stisystemer, herunder skovens, golfbanens og ”den grønne linie”.

Ny lokalplan for området kan disponere området som en punktvis bebyggelse.

Område skal udbygges i etaper á maksimalt 2,5 ha. Eller 25 boliger ad gangen. Lokalplanen skal sikre denne takt, ligesom den skal sikre en sammenhæng i bebyggelsen, således at hele området vil fremstå som en samlet bebyggelse, når der er udbygget.

Skovbyggelinien skal søges ophævet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan.

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40

Specifik anvendelse:Etageboligbebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom

Specifik anvendelse:Boligområde


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav og åben-høj


Tidligere rammeområde nr.

1.2.29


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk