Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.11.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.2 - Pilehaven

Bestemmelser

Plannummer
410.11.2

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6.5

Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Vej- og stisystem skal udføres som differentieret vej- og stisystem. 

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.


Parkering

1,5 p-plads pr. bolig


Tidligere rammeområde nr.

1.2.14


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk