Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.11.16

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.16 - Stadionvej

Bestemmelser

Plannummer
410.11.16

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse. Offentllige formål kan indpasses i området.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 030-4-6

Særlige bestemmelser
Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til boldbane.

Parkering
1 p-plads pr. bolig
½ p-plads pr. ungdomsbolig

Tidligere rammeområde nr.
1.2.24

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk