Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 350.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

350.31.1 - Erhvervsområde ved Dravedvej

Bestemmelser

Plannummer
350.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
15

Mindst tilladte miljøklasse
5

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse

Erhvervsformål, nærmere betegnet maskinstation til landbrugserhvervet med dertil relaterede aktiviteter, entreprenørvirksomhed i samdrift med maskinstationen samt landbrugsformål.

Miljøklasse 5.

Den eksisterende bolig må opretholdes, dog under forudsætning af, at den anvendes af beboere med tilknytning til virksomheden i området.


Lokalplaner

084-350


Særlige bestemmelser

Anvendelse til entreprenørvirksomhed skal ske i samdrift med maskinstationen.

I det tilfælde, at maskinstationen ophører skal området entreprenørvirksomheden afvikles og området tilbageføres til landbrugsformål.

Aktiviteter, der må foregå i forbindelse med entreprenørvirksomheden begrænser sig til nedknusningsanlæg, indendørs sortering af byggeaffald samt udendørs oplag af byggeaffald og jord.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industrielt landbrug


Parkering

Der skal etableres parkeringspladser, der afspejler det aktuelle behov, på egen grund.


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk