330.71.2 - Deutsche Schule Osterhoist

Bestemmelser

Plannummer
330.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer den tyske skole.

Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
3.D2

Status

Vedtaget