330.31.1 - Plantagevej Nord

Bestemmelser

Plannummer
330.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. lettere industri, værksted, engroshandel, lager, transport- eller oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-5

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
3.00E+01

Status

Vedtaget