Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 320.31.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

320.31.4 - Lagervej

Bestemmelser

Plannummer
320.31.4

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
13.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, engroshandel, lager, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-6

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 04-29
Delvist LP 04-45

Særlige bestemmelser
Langs Kirkegade kan bygningshøjde være op til 17 m.
Der skal langs områdets grænser udlægges areal til beplantning.
Ved den eksisterende virksomhedens ophør, skal området anvendes til blandet bolig og erhverv i miljøklasse 1-3.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
4.E3, 4.E6

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk