Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 320.31.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

320.31.3 - Valmuevej

Bestemmelser

Plannummer
320.31.3

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. værksted, engroshandel, lager, oplagsvirksomhed, mindre butikker og restauration. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 04-62

Særlige bestemmelser
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder

Specifik anvendelse:Butikker


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
4.00E+01

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk