310.71.4 - Løgumkloster Sognekirke

Bestemmelser

Plannummer
310.71.4

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Kirke, kirkegård og refugium.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 032-2.2

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Religiøse institutioner og gravpladser


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer kirke, kirkegård og Løgumkloster Refugium.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 032-3.3 (forslag)

Tidligere rammeområde nr.
1.D4

Status

Vedtaget