310.71.13 - Løgumgård Boinstitution

Bestemmelser

Plannummer
310.71.13

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Institution og boliger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 02-67

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til ældreinstitution.

Parkering
1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
2.D2

Status

Vedtaget