Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 310.71.11

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.71.11 - Sønderjyllands Idræts- og Naturefterskole

Bestemmelser

Plannummer
310.71.11

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boilger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-58

Særlige bestemmelser

Et beplantningsbælte skal afgrænse området mod øst og nord.

Max bygningshøjde, idrætshal: 11 m.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Boligområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til efterskole.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D23

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk