310.51.9 - Ved Dammen

Bestemmelser

Plannummer
310.51.9

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
10

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-68

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til ridebane.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
2.D4

Status

Vedtaget