Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 310.51.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.51.8 - Brede Å

Bestemmelser

Plannummer
310.51.8

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
6

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-33

Særlige bestemmelser
Området kan foreløbig vejbetjenes ad eksisterende markvej, ved etablering af nærtliggende boligområde, skal området betjenes af vej gennem boligområde.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til lystfisker klubhus.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D21

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk