Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 310.51.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.51.6 - Klosterbækken

Bestemmelser

Plannummer
310.51.6

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Området skal henligge i vedvarende græs, der skal drives med græsning og høslæt.
Området må ikke bebygges bortset fra enkelte og midlertidige læskure til kreaturer og andre husdyr, som skal fjernes senest et år efter endt brug.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Grønt område.

Tidligere rammeområde nr.
1.D20

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk