Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 310.51.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.51.3 - Slotsengen

Bestemmelser

Plannummer
310.51.3

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Området skal henligge som et naturområde med offentlig adgang, hvor den eksisterende gangbro og sti forbindelse over Slotsbækken skal bibeholdes. Langs Slotsbækken skal der udlægges eller markeres stier til offentligheden.
Engen må gerne bruges til markeder og lignende friluftsarrangementer for offentligheden.
Der kan drives græsning/høslæt i området ellers skal det åbne areal omkring Slotbækken friholdes for beplantning, bortset fra enkelte trægrupper.
Området må ikke bebygges bortset fra enkelte og midlertidige læskure til kreaturer og andre husdyr, som skal fjernes senest et år efter endt brug.
El-ledninger og lignende kan ikke udføres som luftledninger.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Grønt område.

Tidligere rammeområde nr.
1.D15

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk