Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 310.31.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.31.4 - Dravedvej

Bestemmelser

Plannummer
310.31.4

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
12.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, produktions-, håndværks- og oplagsvirksomheder samt garageanlæg. Miljøklasse 3-6

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-52

Særlige bestemmelser
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Produktionsvirksomhed

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010
Ubebygget erhvervsområde. Dyrkes landbrugmæssigt samt en lille del af området anvendes til spejderhytte.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.00E+14

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk