Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 310.81.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.81.4 - Løgumkloster rensningsanlæg

Bestemmelser

Plannummer
310.81.4

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
20

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Område til tekniske anlæg

Tekniske anlæg til rensning af spildevand med tilhørende tekniske anlæg.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Særlige bestemmelser

Området må benyttes til teknisk anlæg i form afrensningsanlæg med tilhørende tekniske anlæg, herunder serviceventilskakte og regnvandsbrønde samt øvrige anlæg som er nødvendige for områdets drift til de pågældende formål.

Ved driftsophør skal de pågældende anlæg samt installationer mv. fjernes af ejeren, inden der er gået et år.

Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Rensningsanlæg


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk