Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 240.81.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

240.81.1 - Losseplads ved Vester Gammelby

Bestemmelser

Plannummer
240.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Arealanvendelse
Tekniske anlæg.
Losseplads.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.30.01

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
En afskærmende beplantning skal omkranse hele arealet.
Efter endt brug som losseplads, skal området reetableres til grønt område.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Deponeringsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Området anvendes til losseplads.

Tidligere rammeområde nr.
3.D.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk