Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 240.51.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

240.51.4 - Havnevej

Bestemmelser

Plannummer
240.51.4

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Bådehavn.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Området friholdes for ny bebyggelse, bortset fra mindre bådebroer og fortøjningsanordninger.
Der må ikke ske ændringer af anlægspladser og bådebroer, uden at der foreligger en godkendt plan for områder.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Nærrekreativt område

Specifik anvendelse:Lystbådehavn


Områdets status pr. 01.01.2010
Området anvendes til ferie-, fritids- og rekreative formål som bådehavn.

Tidligere rammeområde nr.
1.F.1.

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk