Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 240.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

240.51.2 - Ferieområde ved Emmerlev Klev

Bestemmelser

Plannummer
240.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Feriecenter og campingplads.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.49.05

Særlige bestemmelser

Hoteldrift i området kan etableres for max 75 værelsesenheder.
Bebyggelsen kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for området.

Nord for Emmerlev Klev (vej): 45% for den enkelte ejendom

Syd for Emmerlev Klev (vej): 35% for den enkelte ejendom


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Campingpladser og vandrerhjem

Specifik anvendelse:Ferie- og kongrescenter


Områdets status pr. 01.01.2010
Området anvendes til feriecenter og campingplads.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. Kulturatlas, Vadehavet.

Tidligere rammeområde nr.
3.F.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk