Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 240.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

240.31.1 - Højer Hjortefarm

Bestemmelser

Plannummer
240.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
5

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
Kan anvendes til landbrug, drift, slagtehus og bolig til den pågældende virksomhed. Miljøklasse 5-6

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.45.01

Særlige bestemmelser
Der kan i området opføres en bolig på optil 200 m2 og et slagtehus på optil 70 m2. Driftsbygninger kan opføres i det nødvendige omfang.
Et levende hegn skal afskærme driftsbygningerne mod vest og øst.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industrielt landbrug


Områdets status pr. 01.01.2010
Området anvendes til landbrug, drift, slagteri og bolig.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
3.E.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk