Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 235.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

235.51.1 - Højervej

Bestemmelser

Plannummer
235.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Feriecenter.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Der kan etableres feriecenter for max 60 enheder.
Bebyggelsen kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for hele området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Ferie- og kongrescenter


Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til feriecenter. Dyrkes landbrugmæssigt.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
2.F.1.

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk