Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 235.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

235.31.1 - Erhvervsområde ved Højervej

Bestemmelser

Plannummer
235.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
4

Arealanvendelse

Erhvervsområde med mulighed for placering af virksomheder op til miljøklasse 4.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Lokalplaner

111-220


Særlige bestemmelser

Bebyggelse over 8,5 meter skal visualiseres.

Afkast og øvrige tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift er undtaget herfor.

 

Max. bygningshøjde: 8,5 m. Med mulighed for i en lokalplan at udpege et mindre areal, hvor der kan bygges op til 12 m.

Der må desuden etableres afkast og øvrige tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift med en højde over 8,5 meter.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Erhvervsområde


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til den enkelte virksomheds produktionslokaler.


Parkering

Det aktuelle parkeringsbehov skal tilvejebrin-ges på egen grund.


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk