234.51.1 - Lejrskole - Emmerlev Gl. Skole

Bestemmelser

Plannummer
234.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.49.06

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til lejrskole og helårsbeboelse.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
3.B.1

Status

Vedtaget