Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 234.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

234.51.1 - Lejrskole - Emmerlev Gl. Skole

Bestemmelser

Plannummer
234.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.49.06

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til lejrskole og helårsbeboelse.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
3.B.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk