Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 233.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

233.51.1 - Rudbøl Feriecenter

Bestemmelser

Plannummer
233.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Feriecenter.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.49.04

Særlige bestemmelser
Bebyggelse og anlæg kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for området.
Under nuværende forhold kan området anvendes til campingplads med optil 160 enheder, heraf kan max 24 enheder anvendes til campinghytter.
Hotel kan udbygges til i alt at omfatte max 90 værelsesenheder.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Ferie- og kongrescenter


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til feriecenter.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
4.F.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk