Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 210.71.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

210.71.4 - Højer Kirke

Bestemmelser

Plannummer
210.71.4

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Kirke.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01.60.01

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Religiøse institutioner og gravpladser


Områdets status pr. 01.01.2010
Kirke.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 01.60.01

Tidligere rammeområde nr.
1.D.1.

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk