210.71.2 - Højer College

Bestemmelser

Plannummer
210.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01.41.01

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse skal indpasses i den eksisterende bebyggelse på i området på en harmonisk måde.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Boligområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer uddannelsesinstitution og kollegium.

Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal

Tidligere rammeområde nr.
1.D.6.

Status

Vedtaget