Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 210.51.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

210.51.3 - Nørrevej

Bestemmelser

Plannummer
210.51.3

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Område til offentlige og rekreative formål.
Feriecenter.


Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
En samlet plan for området skal angive byggefelter for ny bebyggelse
Bebyggelsen skal gives et udseende, der i arkitektur og materialevalg er tilpasset dens placering som afrunding af Højer by ud mod marsken.
Tilplantning og eventuel afgrænsning af området skal ske på grundlag af en samlet plan for området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Ferie- og kongrescenter


Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til feriecenter. Dyrkes landbrugmæssigt.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.F.2

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk