Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 210.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

210.51.2 - Ved Gamle Dige

Bestemmelser

Plannummer
210.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Campingplads med tilhørende servicefaciliteter.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Området skal fungere og udbygges på en sådan måde, at der opnås et harmonisk miljø i forhold til omgivelserne.
Bebyggelse kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Campingpladser og vandrerhjem


Områdets status pr. 01.01.2010
Bynær grønning.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.F.3.

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk