Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 210.41.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

210.41.1 - Nørrevej syd

Bestemmelser

Plannummer
210.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre værksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse 1-2


Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

Delvist LP 01.41.01
Delvist LP 01.60.01


Særlige bestemmelser

Det eksisterende bymiljø skal bevares, dette omfatter karakteristiske bebyggelser, gadeforløb, træer og hegn m.v.
Ny bebyggelse skal i arkitektur og materialevalg tilpasses til den karakteristiske bebyggelse i det bevaringsværdige område i Højer.

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Højers centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 4.500 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg

Specifik anvendelse:Øvrige ferie- og fritidsformål


Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde.


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Højers centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 4.500 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 01.41.01 og LP 01.60.01


Tidligere rammeområde nr.

1.C.1


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk