150.91.1 - Kystvej

Bestemmelser

Plannummer
150.91.1

Planens generelle anvendelseskode
Landområde

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Landområde.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Der kan kun opføres bygninger eller tekniske anlæg m.v., hvis byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser.
Beplantning må ikke sløre indblikket til Østerende -Vesterende Ballum, herunder Ballum kirke.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Landområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Benyttes landbrugsmæssigt.

Tidligere rammeområde nr.
3-L-1

Status

Vedtaget