Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 150.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

150.31.1 - Erhvervsområde i Harres

Bestemmelser

Plannummer
150.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
35

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
10

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse

Erhvervsområde

 


Områdets anvendelse

Erhvervsområde, produktionsvirksomheder, let industri og håndværk, transport- og logistik-virksomheder samt beplantning

Miljøklasse minimum 3 og maksimum 5


Byggeforhold

Max. bygningshøjde: 10 m.
Max. Skorstens- og silohøjde: 15 m.
Max. etager: 1,5


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone


Særlige bestemmelser

Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

I området må der ikke etableres virksomhedstyper og anlæg, der kan medføre en væsentlig fare for forurening af grundvandet, jf. virksomhedslisten, der er vedlagt som tekstbilag til dette kommuneplantillæg.

Eksisterende boliger kan fortsat anvendes til beboelse med tilknytning til erhvervet.

 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget erhvervsområde.


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk