130.51.2 - Møllers Have

Bestemmelser

Plannummer
130.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse

Rekreativt område
Park


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone


Særlige bestemmelser

Pastor Møller og hustrus gravsted skal bevares.
Området kan ikke bebygges yderligere.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Større rekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010

Grønt område


Status

Vedtaget