130.31.1 - K. L. Knudsens Vej

Bestemmelser

Plannummer
130.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse

Erhvervsområde
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed.

Miljøklasse 3-5


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010

Delvist udbygget erhvervsområde.


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering

1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Tidligere rammeområde nr.

2-C-1


Status

Vedtaget