Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 130.11.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

130.11.2 - Herredsvej

Bestemmelser

Plannummer
130.11.2

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til åben-lav bebyggelse.

 


Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 10 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Nye bygninger skal understrege landsbymiljøet, herunder indpasses i den eksisterende bystruktur.

Boliger skal placeres mindst 20 m fra Høybergvej, hvor der skal etableres en læbeplantning langs vejen. Nye bygninger kan ikke få ibrugtagningstilladelse, før beplantningen er etableret.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Minimum udstykningsstørrelse:700


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-plads pr. bolig


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk