Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 120.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

120.51.1 - Hotel Ballumhus

Bestemmelser

Plannummer
120.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Feriecenter.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 3.8

Særlige bestemmelser
Området kan anvendes til feriecenter med op til 340 sengepladser.
I forhold til miljøministeriets vejledende grænseværdi for støj regnes området som et boligområde.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Ferie- og kongrescenter


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til feriecenter.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. kulturarvsatlas, Vadehavet

Tidligere rammeområde nr.
3-E-1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk