Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 110.71.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.71.3 - Det Gamle Rådhus

Bestemmelser

Plannummer
110.71.3

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
35

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 13
Delvist LP 33

Særlige bestemmelser

Den sydlige del af grønningen, ved siden af det tidligere rådhus, kan benyttes til bebyggelse.

50% for varmeværkes grund


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer det tidl. rådhus, varmeværket og et grønt område.

Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal

Tidligere rammeområde nr.
1-C-8, 1-D-2

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk