Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 110.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.71.1 - Bredebro Hallerne

Bestemmelser

Plannummer
110.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser

Der skal etableres en afskærmende og lægivende beplantning omkring området.
Der kan kun placeres bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse til de pågældende formål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer svømmebad, sportshaller og idrætsanlæg.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1-D-3

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk