Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 110.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.51.2 - Munketoft

Bestemmelser

Plannummer
110.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
10

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6

Arealanvendelse

Rekreativt område
Kolonihaver


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone


Særlige bestemmelser

Der skal etableres en afskærmende og lægivende beplantning omkring området.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Koloni- og nyttehaver


Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til kolonihaver.


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk