110.41.2 - Hovedvejen

Bestemmelser

Plannummer
110.41.2

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper.

Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-3.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone og byzone

Fremtidig: Byzone


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Butikker med særligt pladskrævende varegruppe


Områdets status pr. 01.01.2010

Delvist udnyttet til pladskrævende varegrupper, samt tankanlæg.


Status

Vedtaget